Home Wstępniak eSPe 130 – Myślałeś kiedykolwiek o byciu księdzem?

Kluczem jest bliskość

Stereotypy dotyczące kapłaństwa czy życia zakonnego biorą się z braku wiedzy albo niskiego poziomu świadomości na czym życie osób duchownych polega. Te z kolei są pewnie powodowane czerpaniem informacji z powierzchownych – a często nieprawdziwych – przekazów medialnych, zamiast tych „z pierwszej ręki”.
Stąd pewnie wielu młodych o kapłaństwie myśli jak o zawodzie i to jeszcze takim, w którym trudno o satysfakcję czy spełnienie. Symptomatyczne dla współczesnego świata wydaje się też wskazywanie, że największą trudnością w kapłaństwie jest niemożliwość używania telefonów komórkowych czy picia alkoholu.
Równocześnie cieszy fakt, że wielu młodych ludzi identyfikuje kapłaństwo z powołaniem i swego rodzaju życiową misją a motywacje tych, którzy o byciu księdzem myślą na poważnie są religijne – najczęściej wskazują na to, że w ten sposób będą mogli być bliżej Pana Boga i drugiego człowieka.
Zdaje się, że to właśnie bliskość jest kluczem do obalenie wielu mitów na temat kapłaństwa. Bliskość – zwana przez papieża Franciszka „towarzyszeniem” – kapłanów z młodymi.

Owocnej lektury!
Przemysław Radzyński
Redaktor naczelny


Pobierz

PRZECZYTAJ FRAGMENT

Dodaj komentarz

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 49

Jeden z najnowszych książkowych wywiadów z papieżem Franciszkiem poświęcony jest życiu konsekrowanemu i zatytułowany „Siła powołania”. Co jest mocą powołanych i na czym ona...