Home Wstępniak eSPe 112 – Mężowie i ojcowie, którzy zoSTALI powołani do DIAKONII

Jedenastu wybranych

Kościół przywrócił diakonat stały „jako właściwy i trwały stopień hierarchiczny” po Soborze Watykańskim II . Nad Wisłą stało się to formalnie w czerwcu 2001 r. „Kandydatem do diakonatu stałego może być mężczyzna obdarowany szczególnym darem powołania do służby w Kościele, który odkrył to powołanie w osobistym dialogu z Bogiem” – czytamy w Wytycznych dotyczących formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce. A w kolejnym punkcie, że „decydujący głos w rozpoznaniu powołania należy do Kościoła”.
Intelektualna formacja diakona stałego powinna być analogiczna do tej, którą odbiera kapłan, stąd obowiązek ukończenia studiów teologicznych. Kandydatami do diakonatu mogą być zarówno celibatariusze, jak i mężczyźni żonaci, dlatego w przypadku tych drugich konieczna jest pisemna zgoda żony. Przez święcenia diakon staje się członkiem hierarchii Kościoła – przysługują mu prawa i obowiązki właściwe dla duchowieństwa. Zobowiązany jest do posłuszeństwa biskupowi; codziennego odmawiania Jutrzni i Nieszporów.
Diakon powołany jest do głoszenia Słowa Bożego (czytanie Ewangelii w czasie liturgii oraz głoszenie homilii), udzielania chrztu i Eucharystii, błogosławienia związkom małżeńskim, przewodniczenia obrzędom pogrzebowym. Ale najbardziej typową dla diakona posługą jest poświęcanie się dziełom miłosierdzia i pomoc potrzebującym..
W całej Polsce jest jedenastu diakonów stałych. Posługują w sześciu diecezjach. Profesor wyższej uczelni, psychoterapeuta, górnik, dziennikarz. Czynni zawodowo i emeryci. Mężowie, ojcowie i dziadkowie. Poznajcie ich historie.

Owocnej lektury,
Przemysław Radzyński
Redaktor naczelny

order Antabuse Pobierz

acquire nolvadex PRZECZYTAJ FRAGMENT

buy lioresal

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1343

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....