Home Wstępniak eSPe 103 – Wiara czyni cuda

Jedność wiary, Kościoła i powołania

Papież Franciszek w pierwszej swojej encyklice Lumen fi dei pisze, że „jedność wiary jest jednością Kościoła”. Z tych dwóch jedności wynika trzecia – jedność powołania. Każdy chrześcijanin, niezależnie od stanu w jakim żyje, powołany jest do miłości, czyli do kochania i bycia kochanym. Właściwie nasza wiara rodzi się ze spotkania z Miłością i jest odpowiedzią na Nią.

Ojciec święty wiarę nazywa szlakiem, który trzeba przemierzyć. Ta droga zaczyna się od spotkania z Bogiem żywym, który przemienia nasze życie. W tej perspektywie nasza egzystencja nie zmierza do śmierci, ale jest realizacją powierzonego nam powołania. Światło wiary sprawia także, że na własną drogę życiową trzeba patrzeć w perspektywie wspólnoty. Boże wezwanie kierowane jest do każdego indywidualnie, ale odpowiadamy na nie w Kościele.

Na zakończenie Roku Wiary przygotowaliśmy numer właśnie o wierze. O podzielenie się swoimi doświadczeniami na tym polu poprosiliśmy katechetów i osoby związane z dziełem nowej ewangelizacji. Piszemy o ojcu wiary – Abrahamie i wytrwałej, pełnej zawierzenia modlitwie św. Moniki. Prezentujemy nawrócenia gwiazd polskiej i światowej sceny muzycznej i pokazujemy, jakie cuda czyni ufność wobec Boga w najtrudniejszych momentach życia. W specjalnej medytacji będziecie mogli postawić pytania o Waszą wiarę. Tradycyjnie już oddajemy nasze łamy kapłanom, osobom konsekrowanym, małżonkom i rodzicom.

Czas ogłoszony jeszcze przez Benedykta XVI przyniósł wiele inicjatyw, które mobilizowały katolików do stawiania sobie pytań o ich relację z Bogiem. Myślę, że odpowiedzi na nie będziemy udzielać jeszcze przez długi czas. Niech stawianiu pytań o wiarę służy Wam ten numer eSPe.

Kończy się Rok Wiary, kończy się też pewien etap w historii Kwartalnika eSPe. Numer, który macie przed sobą jest ostatnim w takiej formie. Od 2014 roku czasopismo będzie się ukazywało z większą częstotliwością i bezpłatnie, ale tylko w wersji elektronicznej. Zapraszamy na: www.mojepowolanie.pl. Jedno się nie zmienia – nadal będziemy pomagać Wam odkrywać powołanie.

.

Z życzeniami owocnej lektury
Przemysław Radzyński
Redaktor naczelny

Pobierz

Antabuse online generic nolvadex
  generic dopoxetine

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1306

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....