Home Temat numeru Z Bogiem można zrobić wiele dobrego

„Aniele ziemski bez winy, ozdobo naszej krainy, Wejrzyj z nieba dziś łaskawie. Na nas święty Stanisławie […]”. Słowa tej pieśni o św. Stanisławie częściej niż zwykle mogliśmy usłyszeć tego roku przy różnych okazjach w polskich kościołach, a zwłaszcza w diecezji pochodzenia młodego świętego – diecezji płockiej. To także wyjątkowy czas dla rodzinnej parafii świętego szlachcica z Rostkowa. 

 

Jedną z inicjatyw, której towarzyszyła postać św. Stanisława, była peregrynacja jego relikwii we wszystkich parafiach diecezji płockiej, którą przygotowało Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży. Rozpoczęła się ona 6 kwietnia, a zakończyła 8 grudnia 2018r. Organizatorzy żywią nadzieję, że modlitwa i obecność relikwii przyczynią się do „ożywienia duszpasterstwa dzieci i młodzieży w naszych parafiach oraz zaowocują wzrostem świętych i mądrych powołań do kapłaństwa w naszej diecezji” – czytamy na oficjalnej stronie duszpasterstwa. Wydarzeniem, które wpisało się w obchody Roku św. Stanisława Kostki, był przeżywany w Płocku w dniach 31 sierpnia – 1 września, II Diecezjalny Synod Młodych. Zgromadził on ok. 200 młodych przedstawicieli parafii, dekanatów i grup młodzieżowych z całej diecezji. Dwa dni obrad zostały zwieńczone przesłaniem młodych, w którym zawarli oni swoje oczekiwania wobec Kościoła lokalnego – płockiego, odnośnie do ich miejsca w Kościele, mszy św., katechezy w szkołach, współpracy z księżmi, itp. 

Jednym z wydarzeń wieńczących rok św. Stanisława Kostki było 41. Międzynarodowe Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku pt. „Święty Stanisław Kostka, patron Polski – w 100 rocznicę odzyskania niepodległości”. Odbyło się ono 15 listopada w gmachu naszego seminarium. Gościliśmy wielu prelegentów przybyłych z Polski i Watykanu, którzy wygłosili wiele ciekawych wykładów na temat naszego patrona. Byli nimi m.in. Biskup Płocki Piotr Libera, ks. prał. prof. dr hab. Waldemar Turek (Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie), o. dr Robert Danieluk SJ (Archiwum Kurii Generalnej Jezuitów w Rzymie). W ramach sympozjalnych obrad braliśmy udział w dwóch dyskusjach panelowych. Jedna z nich, prowadzona przez bp. Mirosława Milewskiego, biskupa pomocniczego diecezji płockiej, poświęcona została tematowi: „Do czego stworzył nas Bóg? Dyskusja o wierze, młodych i rozeznawaniu powołania”. Zwieńczeniem tego naukowego spotkania była sztuka teatralna przygotowana przez nasze Koło Teatralne działające przy seminarium. Wystawiliśmy sztukę pt. „Stanisław Kostka”. To medytacyjne przedstawienie biografii świętego, skłaniało do refleksji nad swoim życiowym powołaniem.

Wiele wydarzeń odbywających się w ramach przeżywanego Roku poświęconego św. Stanisławowi Kostce, to znak tego, jak bardzo potrzebujemy wstawiennictwa tego młodego świętego z Rostkowa. W czasie, kiedy na łonie Kościoła rozgrywa się walka o młode pokolenie, ale także o człowieka i życie w ogólności, przypomnienie w Polsce jego postaci jest niewątpliwie konieczne i ważne. Życie Szlachcica z Rostkowa jest dowodem na to, że świętość można osiągnąć w każdym wieku, miejscu i czasie. To swoiste wyzwanie jakie rzuca święty dzisiejszemu, młodemu człowiekowi i nam klerykom pokazując, że z Bogiem można zrobić wiele dobrego i że Stwórca wciąż dzieli się ze stworzeniami swoją świętością, nie zatrzymując jej tylko dla siebie.

 

*Autorami tekstu są kl. Piotr Adamiak i kl. Kamil Mańkowski – alumni WSD w Płocku

 

Dodaj komentarz

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 86

„Rusz duszę i żyj pełnymi garściami!” – zachęca Basia Turek. Sama tak właśnie żyje. Chociaż jest w 85 procentach niepełnosprawna, a to oznacza pełną...