Home Temat numeru Nie bój się świętości

„Świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła” – pisze papież Franciszek w swojej najnowszej adhortacji apostolskiej. Dokumentem Gaudete et exsultate Ojciec Święty przypomina o powszechnym powołaniu do świętości. A jest to powołanie skierowane do każdego człowieka wyrażone wezwaniem: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” (Kpł 11, 44; 1P 1, 16).

 

Każdy z nas ma swoich ulubionych świętych. Jedni zachwycają nas heroicznością swojego życia, inni robią na nas wrażenie cudami, których dokonywali za życia i po śmierci, a jeszcze inni wzbudzają podziw za odwagę do męczeństwa w imię wiary. A może to jest dla nas zniechęcające, bo wydaje się nam, że te wszystkie wzorce świętości, które podpowiada nam Kościół, wydają się nam nieosiągalne? Nie powinniśmy się zniechęcać, bo świętych i ich postępowania nie można kopiować. Ich życie powinno nas raczej pobudzać i motywować do odkrywania własnej drogi świętości, bo dla każdego Pan Bóg przygotował indywidualną ścieżkę. „Liczy się to, aby każdy wierny rozpoznał swoją drogę i wydobył z siebie to, co ma najlepszego, to, co najbardziej osobistego Bóg w nim umieścił (por. 1 Kor 12, 7), a nie marnował sił, usiłując naśladować coś, co nie było dla niego pomyślane. Wszyscy jesteśmy powołani, aby być świadkami, ale istnieje wiele egzystencjalnych form świadectwa” – pisze papież.

W procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych brane są pod uwagę oznaki heroiczności w praktykowaniu cnót, ofiarowanie życia w męczeństwie, a także przypadki, w których potwierdzono ofiarowanie swego życia dla innych, trwające aż do śmierci. Ale Franciszek zwraca uwagę, żeby myśląc o świętych nie patrzeć tylko na tych już beatyfikowanych lub kanonizowanych. „Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym: w rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarobić na chleb, w osobach chorych, w starszych zakonnicach, które nadal się uśmiechają. W tej wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu, widzę świętość Kościoła walczącego. Jest to często „świętość z sąsiedztwa”, świętość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga, albo, by użyć innego wyrażenia, są „klasą średnią świętości” – pisze Ojciec Święty.

Franciszek podkreśla, że aby być świętymi, nie trzeba być biskupami, kapłanami, zakonnikami ani zakonnicami. Świętość nie jest zarezerwowana tylko dla osób, które wybrały powołanie wyłącznej służby Bogu i ze względu na swój stan mogą więcej czasu poświęcić np. na modlitwę. „Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się znajduje. Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę? Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych” – wylicza papież.

Świętość, do której wzywa nas Pan, jak podkreśla Franciszek, będzie wzrastała przez małe gesty. Papież podaje tu przykład pewnej kobiety, która idzie na targ, by zrobić zakupy. „Spotyka sąsiadkę, zaczyna z nią rozmawiać i dochodzi do krytyki. Wówczas ta kobieta mówi w swoim wnętrzu: „Nie, nie będę o nikim mówić źle”. To jest krok ku świętości. Następnie w domu, jej syn chce z nią porozmawiać o jego fantazjach i chociaż jest zmęczona, siada obok niego i słucha z cierpliwością i miłością. To kolejna ofiara, która uświęca. Kiedy przeżywa chwilę udręki, pamięta o miłości Najświętszej Maryi Panny, bierze różaniec i modli się z wiarą. To jest kolejna ścieżka świętości. Potem, gdy wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego i zatrzymuje się, by porozmawiać z nim z miłością. To jest następny krok”.

„Nie bój się świętości. Nie odbierze ci ona sił, życia ani radości. Wręcz przeciwnie, ponieważ staniesz się tym, co zamyślał Ojciec, kiedy ciebie stworzył i będziesz wierny twojej istocie” – apeluje papież Franciszek.

 

Pełny tekst adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka Gaudete et exsultate – o powołaniu do świętości w świecie współczesnym dostępny jest na stronach Stolicy Apostolskiej.

 

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 570

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....