Home Temat numeru Gdzie szukać informacji o diakonacie?

Wraz z pytaniami o diakonat i zainteresowaniem tą tematyką pojawia się również pytanie o to, skąd tych informacji można zaczerpnąć, gdzie je można znaleźć, które treści są wartościowe, a które obliczone są na wywołanie sensacji.

Już od kilkunastu lat przyglądam się treściom publikowanym oraz dyskusjom toczonym na forach i wszelkim materiałom w Internecie. Niestety nie wszystkie z tych treści warte są polecenia. Często, w odpowiedzi na pytania docierające do mnie poprzez prowadzony portal informacyjny, odsyłam zainteresowanych, pomimo wszystko, do tradycyjnych pozycji książkowych. Tu w szczególności wymieniłbym opracowania ks. Ryszarda Selejdaka czy artykuły Marka Marczewskiego. Promocją diakonatu stałego w Polsce zajmuje się również od 2003 r. czasopismo „Diakon”, które od 2010 r. zadomowiło się w Opolu.

Czy jednak można znaleźć szybko interesujące nas treści w polskim Internecie? Oczywiście, że tak.

Serwis informacyjny DIAKONAT.pl jest pierwszą polską stroną w całości poświęconą tematyce diakonatu – działa od 3 stycznia 2001 r. Celem portalu jest wieloaspektowe przedstawienie diakonatu, dlatego też odnaleźć tu można informacje dotyczące wykształcenia się tego stopnia posługiwania w Kościele, jego rozwoju i regresu w ciągu wieków, jak również jego odnowienia, kształtowania się form tej posługi i hierarchii w Kościołach chrześcijańskich oraz żeńskiej formy diakonii we wspólnocie.

Strona DIAKONAT.pl zawiera przede wszystkim informacje o instytucji diakonatu stałego, odnowionego w Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II. Choć można tu również spotkać dane i informacje o diakonacie przyjmowanym „w drodze do kapłaństwa”. Oficjalnym statystykom, informacjom i wydarzeniom bieżącym poświęconym lub związanym z diakonatem towarzyszą stałe elementy jak chociażby dział o nauczaniu Kościoła katolickiego nt. celebracji i skutków przyjęcia sakramentu święceń, wymagań kanonicznych stawianych wobec kandydatów na diakonów, roli w tej kwestii konferencji biskupów i ordynariusza miejsca.

Portal udostępnia bazy zasobów bibliograficznych w języku polskim odnoszących się do diakonatu, w tym wykaz prac magisterskich, licencjackich (tzw. licencjat kanoniczny), doktorskich i innych. Część ze źródeł bibliograficznych dostępna jest dla użytkowników serwisu w czytelni. Portal zawiera również kalendarium wybranych wydarzeń dotyczących historii odnowienia instytucji diakonatu stałego w Polsce umownie podzielny na okres od 1999 r. do 2004 r. oraz historię najnowszą po 2004 r.

Odwiedzający może skorzystać również z ciekawych linków do witryn internetowych instytucji wspomagających pracę diakonów oraz do prywatnych stron diakonów na całym świecie. Serwis informacyjny DIAKONAT.pl w 2001 r. był pierwszym polskim portalem dedykowanym diakonatowi, obecnie jednak w sieci znaleźć można jeszcze:

a)      stronę dopoxetine without prescription Forum dyskusyjnego DIAKONAT,

b)      stronę Wikipedii zawierającą encyklopedyczne informacje o diakonacie,

c)      stronę Internetowej Liturgii Godzin, która dedykuje jeden ze swoich działów diakonatowi,

d)     podstronę generic nolvadex generic Lasix portalu wiara.pl poświęconą tematyce diakonatu.

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1306

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....