Home Temat numeru Franciszkowa recepta na świętość

Papież Franciszek, poza różnymi metodami modlitwy, sakramentami Eucharystii i Pojednania, ofiarowaniem wyrzeczeń, różnymi formami pobożności czy kierownictwem duchowym, wskazuje na kilka ważnych elementów, które mogą być pomocne w dążeniu do świętości. 

 

„Święty nie marnuje swoich sił, by narzekać na błędy innych, potrafi zachować milczenie w obliczu wad braci i unika przemocy słownej, która niszczy i poniewiera, ponieważ nie uważa siebie za godnego, by być surowym dla innych, ale postrzega ich „jako lepszych od siebie” (por. Flp 2, 3)” – pisze Ojciec Święty w adhortacji Gaudete et exsultate zwracając uwagę, że ćwiczenie się w pokorze przychodzi przez upokorzenia, bez których nie ma też świętości. Papieżowi nie chodzi od razu o sytuację okrutnego męczeństwa, ale także „codzienne upokorzenia tych, którzy milczą, aby ocalić swą rodzinę, albo nie mówią dobrze o sobie i wolą wychwalać innych, zamiast zachwalać samych siebie, wybierają obowiązki mniej błyskotliwe, a czasami nawet wolą znosić coś niesprawiedliwego, aby ofiarować to Panu”. Przyjęcie upokorzenia nie jest czymś łatwym, dlatego trzeba prosić o taką łaskę.

Co warte podkreślenia, Franciszek zaznacza, że bycie pokornym czy przyjmującym upokorzenia nie oznacza człowieka smutnego, zgorzkniałego, który nie ma energii czy nie chce na siebie zwracać uwagi. „Święty jest zdolny do życia pełnego radości i poczucia humoru” – mówi papież, który ma na myśli „raczej tę radość, którą przeżywa się we wspólnocie, którą dzieli się z innymi, bo „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20, 35), a „radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 7).

Jeśli pamiętamy słowa papieża wypowiedziane podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie dotyczące konieczności zejścia z kanapy i założenia wyczynowych butów, to zobaczymy, że to samo wezwanie dotyczy świętości, która – zdaniem Franciszka – zdaje się nie lubić stagnacji i wygodnictwa. Świętość jest „śmiałością, jest zapałem ewangelizacyjnym pozostawiającym ślad na tym świecie”. Święty musi być ciągle w drodze, musi wyruszać ciągle do nowych miejsc, poza to, co zna. Do takiego ruchu prowokuje człowieka Bóg, który jest zawsze nowy. Jeśli człowiek odważy się wyjść na peryferia, gdzie spotka ludzi najbardziej poranionych, to spotka tam też Boga. 

Święty nie jest nastawiony na siebie, ale na potrzeby swoich bliźnich. „To prawda, że trzeba otworzyć drzwi serca dla Jezusa Chrystusa, ponieważ On kołacze i wzywa (por. Ap 3, 20). Ale czasami zastanawiam się, czy – z powodu tworzonej przez nas nieznośnej atmosfery koncentrowania się na sobie – Jezus nie zacznie pukać w naszym wnętrzu, abyśmy Go wypuścili” – pisze Franciszek podkreślając, że Jezus był ciągle w drodze. „Rzućmy wyzwanie uleganiu nawykom, otwórzmy oczy i uszy, a zwłaszcza serca, abyśmy dali się wstrząsnąć tym, co dzieje się wokół nas oraz wołaniem żywego i skutecznego słowa Zmartwychwstałego” – apeluje Ojciec Święty.

Papież zwraca uwagę, że uświęcenie jest drogą wspólnotową. „Jeśli jesteśmy wyizolowani, bardzo trudno nam walczyć z własną pożądliwością, z zasadzkami i pokusami diabła oraz egoistycznego świata. Uwodzi nas bombardowanie tak wielkie, że, jeśli jesteśmy zbyt samotni, ulegamy mu, łatwo tracąc poczucie rzeczywistości i wewnętrzną jasność”.

Świętość musi być stale otwarta na transcendencję, co wyraża się w modlitwie i adoracji. „Nie wierzę w świętość bez modlitwy, nawet jeśli niekoniecznie jest ona długa lub towarzyszą jej intensywne uczucia” – mówi Franciszek i dodaje, że konieczne jest poświęcenie pewnego czasu tylko Bogu, w samotności z Nim. „W takim milczeniu można rozpoznać, w świetle Ducha, drogi świętości, które proponuje nam Pan” – pisze papież i pyta „czy są chwile, kiedy stajesz w Jego obecności w milczeniu, pozostajesz z nim bez pośpiechu i pozwalasz, by na ciebie patrzył? Czy pozwalasz, by Jego ogień rozpalał twoje serce? Jeśli nie pozwolisz, aby On podtrzymywał w twym sercu ciepło miłości i czułości, to nie będziesz miał owego ognia, a zatem jakże będziesz mógł rozpalać serca innych twoim świadectwem i słowami?”.

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 570

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....