Home Temat numeru Dzielić się kapłanami

Seminarium Biskupa Abramowicza w Chicago i Seminarium Świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake to dwie instytucje przygotowujące kleryków z Polski do posługi kapłańskiej w Stanach Zjednoczonych. Pierwotną misją obu seminariów było duszpasterstwo wśród amerykańskiej Polonii. Ale sytuacja tamtego Kościoła (w tym także brak rodzimych powołań) spowodowała przedefiniowanie tego zasadniczego zadania i rozszerzenie go na całą wspólnotę wiernych w USA.

 

buy Antabuse online Historia

Historia Seminarium Świętych Cyryla i Metodego sięga roku 1885. Zostało założone w Detroit, w stanie Michigan, ale ciągle wzrastająca liczba kandydatów i związana z tym potrzeba nowych miejsc sprawiła, że już w 1909 r. zostało przeniesione do miejscowości Orchard Lake, gdzie funkcjonuje do dziś. „Nasze seminarium nadal jest inspirowane przez życie świętych Cyryla i Metodego, którzy jako patroni jedności między Kościołami Wschodu i Zachodu, patronują w przygotowaniu kleryków z Polski do pracy misyjnej w USA. Nie możemy zapomnieć o ogromnym wpływie duchowym św. Jana Pawła II, który troszczył się o Kościół i zachęcał kościoły lokalne, aby wspierały się w misji ewangelizacji świata, dzieląc się przede wszystkim kapłanami” – przekonują przełożeni seminarium.

Pomysł utworzenia polskiego seminarium duchownego w Chicago zrodził się sto lat później. Mocno się w niego zaangażował ówczesny biskup pomocniczy Alfred Abramowicz. W sierpniu 1999 r. przywitano w Chicago pierwszą grupę alumnów z Polski, a bp Abramowicz zdążył jeszcze spotkać się z nowymi seminarzystami tuż przed swoją śmiercią we wrześniu 1999 r. Dziś jest patronem seminarium. Od początku działalność administracyjna i finansowanie Seminarium Biskupa Abramowicza zostały związane częściowo z Seminarium Duchownym w Mundelein, zgodnie z działaniem innych placówek formacyjnych należących do systemu seminariów duchownych archidiecezji Chicago (Mundelein jest głównym ośrodkiem formacji kapłanów dla archidiecezji Chicago oraz 33 innych diecezji w Stanach Zjednoczonych i za granicą).

 

Współczesność buy lioresal online

8 sierpnia 2007 r. została zawarta umowa między arcybiskupem Detroit a arcybiskupem krakowskim o utworzeniu nad Wisłą oddziału seminarium z Orchard Lake. A w roku następnym kard. Stanisław Dziwisz erygował Rzymskokatolickie Wyższe Seminarium Duchowne Świętych Cyryla i Metodego w Krakowie. Dziś kandydaci po maturze odbywają dwuletnie studia filozoficzne w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie oraz jeden rok lingwistyczno-inkulturacyjny, podczas którego uczą się języka angielskiego i zdobywają wiedzę na temat duszpasterstwa w Stanach Zjednoczonych. Kandydaci z innych seminariów, którzy ukończyli studia filozoficzne, przygotowują się do podjęcia studiów teologicznych w Orchard Lake w czasie roku inkulturacji i przez formację w Wyższym Seminarium Duchownym Świętych Cyryla i Metodego w Krakowie.

Z kolei w celu stworzenia możliwości kształcenia kandydatów zainteresowanych wyjazdem do polskiego seminarium w Chicago, a nie posiadających jeszcze formacji seminaryjnej powstał w 2010 r. dwuletni program przygotowawczy przy Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku.

Przyjeżdżający do USA klerycy kontynuują naukę języka, by po zdaniu państwowego egzaminu ze znajomości angielskiego (TOEFL) móc rozpocząć studia teologiczne.

 

 

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do źródła:

 

Wyższe Seminarium Duchowne Świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake

www.wsd-scm.pl

seminarium@wsd-scm.pl

 

Seminarium Biskupa Abramowicza w Chicago

www.abramowiczseminary.org

basem@archchicago.org acquire nolvadex

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1307

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....