Home Powołanewsy Polska karmelitanka błogosławioną?

generic Lasix

Pod koniec kwietnia zakończył się proces beatyfikacyjny s. Teresy Marchockiej OCD na szczeblu diecezjalnym. Teraz stosowne dokumenty trafią do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

„Teresa od Jezusa Marchocka jest odzwierciedleniem Teresy od Jezusa z Avila” – mówił o. Tadeusz Florek OCD. Prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych podkreślał, że kult Służebnicy Bożej z XVII w. jest ciągle żywy, zwłaszcza wśród karmelitanek. „Przechodziła przez wielorakie trudności, kłopoty, oczyszczenia i w klimacie, w którym żyła umiała przyjmować rzeczywistość dnia codziennego” – dodawał o. Florek podkreślając, że jest to ważne dla naszej świętości, żeby w tym co niesie życie potrafić odnaleźć wolę Pana Boga. Prowincjał karmelitów bosych ma nadzieję, że beatyfikacja rozszerzy znajomość pism, z których będą mogli czerpać zainteresowani pogłębioną więzią z Bogiem.

Na sesji zamykającej proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym zgromadzili się także członkowie rodziny s. Teresy Marchockiej OCD. „We wszystkich potrzebach ja się do niej uciekam, proszę ją o pomoc” – powiedziała Maryla Ścibor Marchocka, która na pierwszą komunię otrzymała od swojej babci obrazek z podobizną Matki Teresy i słowami „to jest twoja krewna, która była święta – módl się do niej”. Ścibor Marchocka podkreśla, że jej krewna jest przedstawicielką polskiej sarmacji, która tworzyła państwowość i odznaczała się olbrzymią duchowością. „W jakiś sposób jesteśmy formowani przez Matkę Marchocką, ona nas prowadzi” – mówiła krewna Służebnicy Bożej dodając, że ma poczucie olbrzymiej więzi z nią a jej rodzina zawdzięcza jej orędownictwu nawrócenia i inne łaski.

Teresa od Jezusa Marchocka była karmelitanką należącą do pierwszej generacji polskich karmelitanek bosych. Jest autorką pamiętników, znanych jako „Autobiografia mistyczna”, którą pisała na polecenie spowiednika. Jest to pierwszy tego typu utwór w literaturze polskiej. Wzorowany był na dziełach mistycznych wielkiej reformatorki Karmelu św. Teresy z Avila. Matka Marchocka opisuje w nim walkę z pokusami, m.in. porzucenia lub podpalenia klasztoru. Z czasem rozwinął się w niej dar odczytywania sumień, miała też wizje prorocze, m.in. związane z przyszłymi losami Polski.

Zbieranie dokumentacji historycznej do procesu beatyfikacyjnego rozpoczął św. Rafał Kalinowski. nolvadex without prescription cheap Antabuse

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1260

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....