Home Recenzje Wyzwanie dla człowieka i Kościoła

Niektórzy nazywają ją „krzyżem”, inni „cierpieniem”. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że „dla większości stanowi trudne doświadczenie”. Katarzyna Jabłońska i Cezary Gawryś swoją książkę dotykającą tej tematyki zatytułowali generic nolvadex acquire dopoxetine Wyzywająca miłość. Autorzy nie kryją, że jest to tytuł wieloznaczny, ale świetnie oddaje przecież niejednoznaczną sytuację swoistego napięcia miedzy chrześcijaństwem a orientacją homoseksualną.

To zresztą chyba największy atut tej publikacji WIĘZI, której daleko do łatwych sądów nad ludzkimi wyborami. Autorzy prezentują różne punkty widzenia – samych osób homoseksualnych, ich rodziców czy spowiedników – i robią to za pomocą wielu środków wyrazu. W książce znajdziemy reportaże, wywiady, korespondencję i dokumenty kościelne. Parafrazując zalecenie KKK można by powiedzieć, że Jabłońska i Gawryś podejmują temat „z szacunkiem, współczuciem i delikatnością”.

Abstrahując nieco od czynników odpowiedzialnych za orientację homoseksualną, zwolenników różnych koncepcji powinien pogodzić fakt, że młody człowiek odkrywający swoją kondycję nie wybrał jej przecież dobrowolnie. A jeżeli z różnych powodów jest to dla niego sytuacja trudna, to tym bardziej potrzebne jest wsparcie od bliskiego środowiska – zwłaszcza osób wierzących i Kościoła jako instytucji. Ks. Andrzej Szostek MIC zauważa, że wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła jest stworzenie i realizowanie program rozwoju duchowego opartego o kondycję homoseksualną.

Przykład wielu osób pokazuje, że napięcie między wymaganiami Kościoła a osobami realizującymi się seksualnie w parach jednopłciowych bywa tak silne, że pozostawanie w Kościele mogłoby grozić nawet chorobą psychiczną. Autorzy tekstów w kilku miejscach podkreślają, że niemożliwość życia pełnią sakramentów przez osoby pozostające w trwałych związkach homoseksualnych nie jest równoznaczna z wykluczeniem ich z Kościoła. Zaznaczają także – co nieczęsto zdarza się w dyskusji na temat homoseksualizmu – że te same wymagania dotyczące czystości stawia się też heteroseksualistom, także małżonkom.

Motto książki zaczerpnięto z tekstu ks. Bogusława Szpakowskiego SAC: „Skłonności homoseksualne nie są ani chorobą, ani grzechem. To trudne wyzwanie egzystencjalne, ale nie katastrofa”. To przesłanie wybrzmiewa praktycznie w każdej części tego wyjątkowego zbioru. I powinni je czytać i brać do siebie zarówno homoseksualiści, jak i ci, którzy bez namysłu obrzucają ich błotem.

 

Katarzyna Jabłońska, Cezary Gawryś (red.), Wyzywająca miłość. Chrześcijanie a homoseksualizm, Więź, 2013 buy dopoxetine

Podobne artykuły
0 916

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1260

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....