Home Recenzje Wyzwanie dla człowieka i Kościoła

Niektórzy nazywają ją „krzyżem”, inni „cierpieniem”. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że „dla większości stanowi trudne doświadczenie”. Katarzyna Jabłońska i Cezary Gawryś swoją książkę dotykającą tej tematyki zatytułowali Wyzywająca miłość. Autorzy nie kryją, że jest to tytuł wieloznaczny, ale świetnie oddaje przecież niejednoznaczną sytuację swoistego napięcia miedzy chrześcijaństwem a orientacją homoseksualną.

To zresztą chyba największy atut tej publikacji WIĘZI, której daleko do łatwych sądów nad ludzkimi wyborami. Autorzy prezentują różne punkty widzenia – samych osób homoseksualnych, ich rodziców czy spowiedników – i robią to za pomocą wielu środków wyrazu. W książce znajdziemy reportaże, wywiady, korespondencję i dokumenty kościelne. Parafrazując zalecenie KKK można by powiedzieć, że Jabłońska i Gawryś podejmują temat „z szacunkiem, współczuciem i delikatnością”.

Abstrahując nieco od czynników odpowiedzialnych za orientację homoseksualną, zwolenników różnych koncepcji powinien pogodzić fakt, że młody człowiek odkrywający swoją kondycję nie wybrał jej przecież dobrowolnie. A jeżeli z różnych powodów jest to dla niego sytuacja trudna, to tym bardziej potrzebne jest wsparcie od bliskiego środowiska – zwłaszcza osób wierzących i Kościoła jako instytucji. Ks. Andrzej Szostek MIC zauważa, że wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła jest stworzenie i realizowanie program rozwoju duchowego opartego o kondycję homoseksualną.

Przykład wielu osób pokazuje, że napięcie między wymaganiami Kościoła a osobami realizującymi się seksualnie w parach jednopłciowych bywa tak silne, że pozostawanie w Kościele mogłoby grozić nawet chorobą psychiczną. Autorzy tekstów w kilku miejscach podkreślają, że niemożliwość życia pełnią sakramentów przez osoby pozostające w trwałych związkach homoseksualnych nie jest równoznaczna z wykluczeniem ich z Kościoła. Zaznaczają także – co nieczęsto zdarza się w dyskusji na temat homoseksualizmu – że te same wymagania dotyczące czystości stawia się też heteroseksualistom, także małżonkom.

Motto książki zaczerpnięto z tekstu ks. Bogusława Szpakowskiego SAC: „Skłonności homoseksualne nie są ani chorobą, ani grzechem. To trudne wyzwanie egzystencjalne, ale nie katastrofa”. To przesłanie wybrzmiewa praktycznie w każdej części tego wyjątkowego zbioru. I powinni je czytać i brać do siebie zarówno homoseksualiści, jak i ci, którzy bez namysłu obrzucają ich błotem.

 

Katarzyna Jabłońska, Cezary Gawryś (red.), Wyzywająca miłość. Chrześcijanie a homoseksualizm, Więź, 2013

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

Książka teolożki Marty Kowalczyk Błogosławiona Dorota z Mątowów. Życie i duchowość to przede wszystkim zapis duchowych doświadczeń tej mistyczki z XIV wieku....

RECENZJE

0 118

Kiedy sięga się po książkę, której tytuł ewidentnie jest oksymoronem, właściwie nie wiadomo, czego się spodziewać. Ryczące owieczki ze zdjęciem pięknego stada owiec, kto...