Home Recenzje Ukaż mi Panie swą twarz

Książka Szukaj jego oblicza. O obrazach Boga niewidzialnego to niezwykłe rekolekcje. Przedstawione niej obrazy malarskie i filmowe, stanowią dla Autora inspirację do refleksji nad wiarą i życiem z Bogiem. W ten sposób sztuka staje się dla czytelnika drogą do spotkania z miłością, która może zmienić całe życie.

Michał Legan OSPPE, autor książki, jest nie tylko paulinem i doktorem teologii pastoralnej, ale także pasjonatem kina religijnego, sztuki malarskiej i dziennikarzem. To dlatego postanowił poszukać związków między dziełami kultury a religijnością człowieka. Zaprezentowana głębia i bogactwo treści przedstawionych w książce dzieł pomaga odczytywać ich ukryte znaczenia i budzi skojarzenia podnoszące jakość kontemplacji i uwrażliwiające czytelnika na piękno i talent twórców. Zachęca do spoglądania na prezentowane obrazy w perspektywie żywej wiary.

Choć Boga nie można zobaczyć, o. Michał Legan dowodzi, że kontemplacja dzieł sztuki o treści religijnej pobudza w człowieku tęsknotę za obecnością Boga, rodzi pytania o wiarę i realizację własnego powołania. Ukazuje Boga, którym można się zachwycić i Go zapragnąć. Otworzyć się na tajemnicę, która sprawia, że życie człowieka już nigdy nie będzie takie samo.

Prezentowane przez Autora dzieła malarskie i filmowe pochodzą z różnych czasów, wszystkie je łączy bezpośrednie lub pośrednie odwołanie do treści religijnej. Bezpośrednie, bo są to czasem wizerunki Chrystusa lub znane sceny biblijne (Przemienienie Pańskie Rafaela, Wskrzeszenie Łazarza Jana Matejki, Trójca Święta Rublowa, Całun Turyński czy Powołanie Mateusza Caravaggia). Z kolei pośrednie, bo interpretując za o. Leganem, Boga można odnaleźć nawet na obrazie przedstawiającym promienie słońca wpadające do pomieszczenia, czy w filmach Tarkowskiego, Bergmana, Kieślowskiego. Autor, jako pasjonat kina przedstawia także ulubiony film papieża Franciszka „Uczta Babette”, któremu Ojciec Święty poświęcił nawet fragment swojego nauczania. To opowieść o kobiecie, która przybyła do miasteczka uciekając przed prześladowaniami. Spotkała tam małą grupę chrześcijan, którzy niestety stracili z oczu swojego Mistrza i przestali być dla siebie braćmi. Główna bohaterka po wielu latach cichej i pokornej służby w ukryciu postanawia wydać ucztę ku pamięci Mistrza. Przy stole zasiadło dwunastu uczniów, aby Go wspominać i karmić się chlebem, miłością i Słowem Bożym. Nietrudno domyślić się, że w twarzy niewiasty Babette kryje się Chrystus. To przypomnienie dla wszystkich, że Bóg przede wszystkim pozwala się znaleźć w bliźnich, którzy żyją obok nas.

Kontemplując obrazy malarskie i filmowe, które nie odnoszą się bezpośrednio do treści religijnych Autor prezentuje teologię, która „ukrywa się” w takich dziełach: światło jako atrybut Boga, praca jako kontynuacja dzieła stworzenia, czas i jego upływ jako chronos przeplatający się z kairosem, czyli specjalnym czasem łaski, który pojawia się pośród zwykłej ludzkiej codzienności. W ten sposób czytelnik, poznając dzieła malarskie i filmowe odkrywa, że za pragnieniem Boga także one mogą być impulsem do modlitwy, umiłowania Słowa Bożego, budowania życia otwartego na Chrystusie i Jego miłość, odczytywania i realizowania swojego powołania zgodnie z Jego wolą.

Książka o. Michała Legana nie jest bynajmniej pracą z dziedziny sztuki czy filmoznawstwa. Choć zapewne nie powstałaby bez przywoływanych w niej dzieł sztuki, nie jest wcale książką o nich. Jest przede wszystkim opowieścią o Bogu, który pragnie być znaleziony przez człowieka. Który sam gotowy jest człowieka szukać i zaprasza go do udziału w swojej miłości i misji. A człowiek poszukujący, przynaglany do odpowiedzi na Boże wezwanie, naprawdę może Boga odnaleźć. I nie widząc Jego Oblicza bezpośrednio, dostrzegać Go tam, gdzie pozwala się zobaczyć: w ludziach, w otaczającym świecie. Bo tam gdzie jest człowiek spragniony miłości, tam zawsze czeka na niego Bóg.


Michał Legan OSPPE, Szukaj jego oblicza. O obrazach Boga niewidzialnego, wydawnictwo eSPe, Kraków 2014

Podobne artykuły
0 949

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1306

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....