Home Powołanewsy Święcenia kapłańskie na oddziale onkologicznym

24 maja na łóżku szpitalnym oddziału onkologicznego w Szpitalu Wojskowym w Warszawie bardzo ciężko chory Michał, kleryk Zgromadzenia Księży Orionistów z rąk bp. Marka Solarczyka przyjął święcenia diakonatu i prezbiteratu.

Ks. Biskup podkreślił, że Boże Słowo przypomniało, że największym znakiem miłości Boga jest dar życia, który możemy różnie realizować. W pierwszym czytaniu widzieliśmy posługę Pawła i Barnaby, którzy zanieśli orędzie Boga do innych. „Ty – zwrócił się do kl. Michała – dzisiaj też niesiesz to orędzie przez te środki dla braci w Zgromadzeniu i nie tylko. Przez ten sakrament będziesz tak wyjątkowo włączony w tajemnicę Chrystusa Kapłana”.

Następnie przez prosty i zwyczajny gest nałożenia rąk i modlitwę konsekracyjną biskup udzielił Michałowi najpierw święceń diakonatu, a następnie święceń prezbiteratu.

Przełożony prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP podziękował w imieniu całej rodziny zakonnej za dar, na który tak bardzo czekał ks. Michał.

Na zakończenie ks. Michał Łos FDP przez nałożenie swoich namaszczonych rąk udzielił błogosławieństwa bp. Markowi, współbraciom obecnym na mszy św. oraz swoim bliskim. Był to moment szczególnie wzruszający, który pokazał, że cud kapłaństwa stał się rzeczywistością w życiu Michała.

Ks. Tarcisio Vieira FDP, przełożony generalny, prosił wszystkich członków, przyjaciół i dobrodziejów, aby w trakcie święceń całe Zgromadzenie Księży Orionistów w Polsce i na świecie łączyło się duchowo i modliło się za ks. Michała.

Dzień wcześniej kl. Michał złożył śluby wieczyste w Zgromadzeniu Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności. Ceremonia przebiegła w atmosferze bardzo głębokiej duchowości. Wszystko to dzięki papieżowi Franciszkowi, który odpowiadając na pismo przełożonego generalnego zgromadzenia orionistów udzielił wszelkich niezbędnych dyspens.

Dzięki informacjom w mediach społecznościowych – m.in. święcenia były transmitowane na Facebooku – wiele osób śledziło historię ks. Michała i wspierało go życzliwym słowem i gorliwą modlitwą. 7 czerwca, w dniu urodzin neoprezbitera, odwiedził go sam prezydent Andrzej Duda. Na zakończenie spotkania ks. Michał udzielił panu prezydentowi prymicyjnego błogosławieństwa.

Przed Wielkanocą u kleryka ostatniego roku Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie (gdzie uczą się również przyszli orioniści) zdiagnozowano nowotwór. Choroba zaczęła szybko postępować. Młody kleryk zdecydował, że chce, aby śluby zakonne i święcenia zostały przyspieszone – jego marzeniem było odprawienie choćby jednej mszy św.

„Kapłaństwo jest darem i cudem. Pamiętajmy o tym” – podkreślają księża orioniści.

Ks. Michał zmarł 17 czerwca. W czasie uroczystości pogrzebowych, ks. Krzysztof Miś FDP powiedział, że „historia jego powołania, pragnienie kapłaństwa, jest dla nas, którzy zostaliśmy, testamentem, który musimy podjąć, prosząc, modląc się o powołania do służby Bożej”.

Źródło: Orione.pl

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1181

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....