Home Powołanewsy Autorzy „eSPe” przełożonymi pijarów i pijarek w Polsce

O. Mateusz Pindelski SP został wybrany prowincjałem Polskiej Prowincji Pijarów, a s. Katarzyna Śledź SP została mianowana przełożoną Polskiej Delegatury Sióstr Pijarek.

Ojciec Mateusz Pindelski pochodzi z Krakowa, ma 43 lata. Jest absolwentem krakowskiego liceum pijarów. Po maturze wstąpił do Zakonu Pijarów, składając pierwsze śluby zakonne w 1995 r. Następnie ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie i na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, po których w 2002 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studiował także polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. W latach 2000-2007 był redaktorem naczelnym wydawanego przez pijarów czasopisma „eSPe”, a od roku 2009 do 2015 pełnił w Zakonie obowiązki Asystenta Generalnego dla Włoch i Europy Środkowej oraz Postulatora Generalnego. Po powrocie do Polski kontynuował pracę wychowawczą jako katecheta, nauczyciel i duszpasterz w pijarskim liceum w Krakowie. 

Siostra Katarzyna Śledź pochodzi z Siedlec, gdzie się urodziła, uczyła i poszukiwała swojej życiowej drogi. „Pewnego dnia cichy przyjaciel zamówił dla mnie prenumeratę „eSPe” – pijarskiego pisma dla młodzieży. Tak poznałam Siostry Pijarki, do których dołączyłam zaraz po ukończeniu studiów w 2001 r. Wtedy zaczęła się najwspanialsza przygoda mojego życia. Przyszło to, co niespodziewane, niezaplanowane oraz przerastające możliwości i siły, ale zachwycające, dające radość i pokój, niezbędne do życia – przyjaźń z Jezusem” – mówi o historii swojego powołania s. Katarzyna. Charyzmat pijarski realizowała m.in. jako wychowawczyni jednej z klas gimnazjum i katechetka. Była także odpowiedzialna za duszpasterstwo powołań – pomagała innym w odkrywaniu ich własnej drogi – „jedynego i niepowtarzalnego przepisu na szczęście, na życiową przygodę – z Bogiem”. Jest autorką „Listów o powołaniu” – rubryki w „eSPe”, w ramach której odpowiada na listy dziewcząt dotyczące problematyki powołaniowej.

Źródło: Pijarzy.pl., Pijarki.pl, MojePowolanie.pl.

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1181

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....