Home Papież o powołaniu Stawajcie się miłosierni na podobieństwo Ojca

acquire Antabuse

„Chciałbym wezwać każdego i każdą z was z osobna, chciałbym was wezwać po imieniu, tak jak to czyni Jezus każdego dnia, bo dobrze wiecie, że wasze imiona zapisane są w niebie (Łk 10,20), są wyryte w sercu Ojca, które jest Sercem Miłosiernym i z którego rodzi się wszelkie pojednanie i wszelka słodycz” – napisał papież Franciszek w Orędziu na Jubileusz Miłosierdzia chłopców i dziewcząt.

 

Ojciec Święty podkreśla, że Rok Jubileuszowy to święto, na które Jezus zaprasza dokładnie wszystkich, nie czyniąc żadnych różnic i bez wyjątku. Papież przypomina młodym, że hasło ich Jubileuszu brzmiało: „Stawajcie się miłosierni na podobieństwo Ojca”. Zaznacza, że jest to również modlitwa, jaka wznoszona za wszystkich chłopców i dziewczęta. „Być coraz bardziej miłosiernymi, to znaczy uczyć się bycia mężnymi w konkretnej i bezinteresownej miłości, to znaczy stawać się wielkimi zarówno fizycznie, jak i wewnętrznie. Przygotowujecie się, by stać się chrześcijanami zdolnymi do podejmowania odważnych decyzji i gestów, zdolnymi, by budować każdego dnia, nawet w małych rzeczach, świat pokoju” – napisał Franciszek.

„Wasz wiek jest czasem niesamowitych zmian, gdzie wszystko wydaje się równocześnie możliwe i niemożliwe” – zaznaczył papież i przypomniał fragment homilii w Dzień kandydatów do bierzmowania i bierzmowanych w Roku Wiary z 2013 r. „Wytrwale podążajcie drogą wiary z niezłomną nadzieją w Panu. Na tym polega tajemnica naszego wędrowania! On daje nam odwagę, byśmy szli pod prąd. Słuchajcie dobrze, chłopcy i dziewczęta: iść pod prąd; to robi dobrze sercu, ale potrzebna jest odwaga, żeby iść pod prąd, i On nam daje tę odwagę! (…) Z Nim możemy robić rzeczy wielkie; da nam zaznać radości z tego, że jesteśmy Jego uczniami, Jego świadkami. Stawiajcie na wielkie ideały, na wielkie rzeczy. My, chrześcijanie, nie zostaliśmy wybrani przez Pana do małych rzeczy. Idźcie wciąż dalej, w stronę rzeczy wielkich. Młodzi, poświęćcie swoje życie wielkim ideałom!”.

Ojciec Święty nie zapomina także o tych, którzy żyją w sytuacji wojny, nędzy, codziennego trudu, opuszczenia. „Nie traćcie nadziei, Pan ma wielkie marzenie, które chce zrealizować razem z wami! Niech wasi przyjaciele, rówieśnicy żyjący w warunkach mniej dramatycznych niż wy, o was pamiętają i angażują się, aby wszyscy mogli cieszyć się pokojem i sprawiedliwością. Nie wierzcie w często powtarzane słowa nienawiści i terroru. Budujcie natomiast  nowe przyjaźnie. Ofiarowujcie swój czas, zawsze troszczcie się o ludzi którzy was proszą o pomoc. Bądźcie odważni i idźcie pod prąd, bądźcie przyjaciółmi Jezusa, który jest Księciem Pokoju (por. Iz 9,6), „wszystko w Nim mówi o miłosierdziu. Nic w Nim nie jest wyzute ze współczucia” (Misericordiae vultus, 8)”.

„Gdy będziecie przechodzili przez Drzwi Święte pamiętajcie, że zobowiązujecie się do czynienia waszego życia świętym, do karmienia się Ewangelią i Eucharystią, które są Słowem i Chlebem Życia, aby móc budować świat bardziej sprawiedliwy i braterski” – zaapelował na końcu papież Franciszek.

***

W ramach Jubileuszu na rzymskim Stadionie Olimpijskim zaplanowano wielki spektakl muzyki i świadectw. Wideoprzesłanie do młodzieży skierował także Ojciec Święty. Franciszek odwołując się do noszonych przez młodych pielgrzymów opasek z wypisanymi uczynkami miłosierdzia co do ciała, papież wyjaśnił, że są one „stylem życia chrześcijańskiego”. Te konkretne czyny pozwalają dostrzec oblicze Jezusa w twarzach ludzi, także młodych, którzy są głodni, spragnieni, uchodźcami, cudzoziemcami, chorymi, potrzebującymi naszej pomocy i przyjaźni.

Ojciec Święty zauważył, że być miłosiernym oznacza także umieć przebaczyć, choć nie jest to łatwe. Zdarza się, że ktoś wyrządzi nam krzywdę, czujemy się obrażeni i w zdenerwowaniu możemy z kolei my obrazić innych. – Nie żywmy urazy i pragnienia zemsty! To niczemu nie służy: jest kornikiem, który nam pożera duszę i nie pozwala nam być szczęśliwymi. Przebaczajmy! Przebaczajmy i zapominajmy doznaną krzywdę. W ten sposób będziemy mogli zrozumieć nauczanie Jezusa, a także być Jego uczniami i świadkami miłosierdzia – zachęcał Franciszek.

Zwierzył się, że wiele razy dzwoni do przyjaciół, ale nie uzyskuje połączenia z powodu braku zasięgu. – Pamiętajcie, że jeśli w waszym życiu nie ma Jezusa, to jest tak, jakby nie było w nim zasięgu! Nie możemy porozmawiać i zamykamy się w sobie – zaznaczył papież z telefonem komórkowym w dłoni. buy Lasix online purchase nolvadex

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1307

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....