Home Papież o powołaniu Radość ze współpracy z Bogiem

Żadne powołanie nie rodzi się samo z siebie ani nie żyje dla siebie – przypomina o tym papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. A im więcej w naszym życiu zjednoczenia z Jezusem, tym więcej radości z pracy na chwałę Bożą. Tegoroczne orędzie zatytułowane jest „Powołania, świadectwo prawdy”.

Pisząc o istocie powołania, Ojciec Święty podkreśla, że „każde powołanie, przy wielości dróg, wymaga zawsze wychodzenia poza siebie, aby skupić swoje życie na Chrystusie i Jego Ewangelii”. Niezależnie od tego, czy wybieramy drogę życia małżeńskiego czy życia kapłańskiego lub zakonnego, „trzeba wyzbywać się sposobów myślenia i postępowania niezgodnych z wolą Bożą”. Wszyscy jesteśmy wezwani do adorowania Chrystusa w naszych sercach, aby mógł nas dosięgnąć impuls łaski, zawarty w ziarnie Słowa – podkreśla Papież. Dalej wyjaśnia, że Boże Słowo ma w nas wzrastać i przemieniać się w konkretną służbę dla drugiego człowieka.

„Powołanie jest owocem, który dojrzewa na dobrze uprawianym gruncie miłości wzajemnej, która wyraża się poprzez służenie sobie nawzajem w kontekście autentycznego życia kościelnego. Żadne powołanie nie rodzi się samo z siebie ani nie żyje dla siebie. Powołanie rodzi się z serca Boga i kiełkuje na dobrym gruncie wiernego ludu, w doświadczeniu miłości braterskiej” – czytamy w papieskim orędziu.

Ojciec Święty Franciszek zachęca do modlitwy o powołania i towarzyszenie młodym ludziom „na drogach świętości”. Przywołując myśl św. Jana Pawła II z listu „Novo millennio ineunte”, zaznacza, że duszpasterstwo powołaniowe wymaga prawdziwej pedagogiki świętości indywidualnego podejścia. Samych młodych zachęca do życia według „wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego” – jak pisał św. Jana Paweł II. Papież Franciszek dodaje, że chrześcijanie nie zostali wybrani przez Pana do małych rzeczy, ale są wezwani, by poświęcić swe życie wielkim ideałom.

„Uczyńmy zatem z naszych serc „żyzną glebę”, aby słuchać Słowa, przyjąć je, żyć nim i w ten sposób przynosić owoce. Im bardziej potrafimy jednoczyć się z Jezusem przez modlitwę, Pismo Święte, Eucharystię, sakramenty celebrowane i przeżywane w Kościele, przez życie w braterstwie, tym bardziej będzie wzrastała w nas radość ze współpracy z Bogiem w służbie królestwa miłosierdzia i prawdy, sprawiedliwości i pokoju” – pisze papież Franciszek.

Jak wyjaśnia w tegorocznym orędziu Papież, modlitwa o powołania jest modlitwą, której Jezus oczekuje od swojego Kościoła.  „A żniwo będzie obfite, proporcjonalnie do łaski, którą pokornie potrafimy w sobie przyjąć”. Ojciec Święty ponawia też prośbę o modlitwę za niego samego i jego posługiwanie.

Oprac. Biuro Prasowe KEP cheap lioresal cheap Antabuse generic lioresal

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1306

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....