Home Numery do pobrania eSPe 132 – KOSTKA – znaczy „więcej”

Zrealizowany projekt życia

Stanisław Kostka urodził się w 1550 roku. Nikt wtedy nie mógł przypuszczać, że zaledwie osiemnaście lat później narodzi się po raz drugi – tym razem dla nieba, a równocześnie stanie się świętym Kościoła, który będzie o jego życiu pamiętał ciągle i intensywnie – nawet 450 lat po jego śmierci.
„Mądrość młodego Stanisława polegała na tym, że projekt swego życia przygotowywał nie w oparciu o osobiste i przelotne upodobania, nie w oparciu o oczekiwania ze strony środowiska własnej i znaczącej rodziny, lecz wsłuchując się w głos Boga, przemawiającego do serca i sumienia człowieka” – mówił kard. Stanisław Dziwisz w czasie uroczystości odpustowych w Rostkowie.
Stanisław chciał „więcej” i „bardziej” kochać i służyć Bogu i ludziom. Wiedział, że pełnienie woli Bożej jest najważniejsze, bo prowadzi do pełni życia w wieczności, niezależnie od tego, jak długo żyje się na ziemi. Kard. Dziwisz podkreślał, że mądrość Stanisława Kostki polegała na tym, że potrafił „spokojnie, ale zdecydowanie i wytrwale realizować projekt życia, zgodnie z odczytaną wolą Bożą”.

Życzę owocnej lektury, aby i nasze projekty życia były realizowane skutecznie i zgodnie z wolą Pana Boga.

Przemysław Radzyński
Redaktor naczelny

Pobierz

PRZECZYTAJ FRAGMENT

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1198

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....