Redakcja

ul. Mirosława Dzielskiego 1
31-465 Kraków
tel.: 795 418 333
e-mail: kwartalnik@espe.pl
www.e-espe.pl

Wydawca

Polska Prowincja Zakonu Pijarów
ul. Pijarska 2
31-015 Kraków
tel.: (12) 422 17 24
www.pijarzy.pl

Czasopismo powołane dla powołanych

26 lat temu w Seminarium Zakonu Pijarów spotkało się kilku młodych chłopaków. Zaczęli wydawać 6-stronicową broszurę „Szkoły Pobożne”. Maszynopis nosił podtytuł: „List redagowany przez promotora powołań” a współtworzyli go pijarscy klerycy. Trzy lata później miał już kolorową winietę i był przygotowywany na komputerze. Z „Listu…” stał się także „Pismem dla każdego, kto pragnie «wzrastać człowiekiem»”. W 1992 r. już cała okładka była kolorowa i wydawana na kredowym papierze. Z 23 numerem zmienił się tytuł. Na łamy eSPe coraz częściej zapraszano osoby świeckie, które niebawem weszły do regularnej redakcji kwartalnika – wówczas już „Pisma młodych poświęconego życiu wewnętrznemu” – by w 2007 r. przejąć kierownictwo nad czasopismem. Dwa lata później historia niejako zatoczyła koło i eSPe stało się medium tematycznym z nagłówkiem „Szukającym powołania”. Tak jest do dziś.

W 2014 r. otworzono nową kartę historii eSPe, a właściwie e-kartę. 104 numer jest pierwszym, który został opublikowany wyłącznie w wersji elektronicznej. Interaktywny PDF, przyjazny także dla urządzeń mobilnych, można pobrać ze strony e-eSPe.pl.