Home Dzień dla Jezusa Kostkolekcje

W ramach „Dnia dla Jezusa” proponujemy Ci dzisiaj przeżycie swoistych rekolekcji ze św. Stanisławem Kostką, czyli Kostkolekcji.

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej i tamtejsi kapłani przygotowali dwa cykle rozważań – jeden na Wielki Post, drugi na Adwent. Niezależnie od tego, w jakim okresie roku liturgicznego zdecydujesz się zatrzymać nad tymi treściami będzie to odpowiedni moment, ponieważ Słowo Boże jest żywe i skuteczne niezależnie od czasu, w którym po nie sięgamy.

„Zapraszam Cię do wzięcia udziału w tych rekolekcjach i zapewniam, że Twoje życie będzie wyglądało po nich zupełnie inaczej” – mówi ks. Grzegorz Szlom, asystent diecezjalny KSM diecezji płockiej.

 

Kostkolekcje: Wprowadzenie [01]

Kostkolekcje!

Opublikowany przez Kostka450 Wtorek, 13 lutego 2018

 

Propozycja nr 1

W pierwszym cyklu kapłani rozważali kolejne wezwania do św. Stanisława Kostki z litanii jemu dedykowanej oraz fragmenty Ewangelii. Proponujemy, żeby każde rozważanie poprzedzić modlitwą Litanią do św. Stanisława Kostki (chyba, że jednorazowo zdecydujesz się odsłuchać większej liczby nagrań).

 

Litania do św. Stanisława Kostki

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo wyznawców, módl się za nami

Święty Stanisławie, miłością Boską zawsze pałający,

Święty Stanisławie, gorliwy czcicielu Najśw. Sakramentu Ołtarza,

Święty Stanisławie, ukochany synu Najśw. Maryi Panny,

Święty Stanisławie, pobożny sługo św. Barbary,

Święty Stanisławie, łaskawy obrońco konających,

Święty Stanisławie, wybrana ozdobo Tow. Jezusowego,

Święty Stanisławie, mężny siebie samego zwycięzco,

Święty Stanisławie, dzielny pogromco duchów piekielnych,

Święty Stanisławie, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata,

Święty Stanisławie, niewzruszona wśród prześladawania opoko,

Święty Stanisławie, jaśniejące zwierciadło nabożeństwa,

Święty Stanisławie, doskonały wzorze posłuszeństwa,

Święty Stanisławie, mistrzu skromności i świątobliwości,

Święty Stanisławie, piękny kwiecie czystości,

Święty Stanisławie, gorliwy w dopełnianiu powołania Boskiego,

Święty Stanisławie, zwycięzco własnych zmysłów,

Święty Stanisławie, któryś świętej ze chrztu niewinności aż da śmierci dochował,

Święty Stanisławie, którego aniołowie niebiescy Ciałem Najświętszym karmili,

Święty Stanisławie, któremu Maryja Dziecię Jezus na ręku złożyła,

Święty Stanisławie, któryś nieprzyjaciela dusz znakiem krzyża św. odpędził,

Święty Stanisławie, któryś godzinę śmierci swej przepowiedział,

Święty Stanisławie, którega sława wielkiej świątobliwości słynie po całym świecie,

Święty Stanisławie, któryś ojczyznę swoją z różnych przygód i niebezpieczeństw wyratował,

Święty Stanisławie, opiekunie młodzieży niewinnej. 

Abyśmy cnoty Twoje naśladawali, uproś nam u Boga

Abyśmy bez Sakramentów świętych z tego świata nie schodzili,

Abyśmy natchnieniom Boskim powolnymi byli,

Abyśmy pokusy czarta, świata i ciała zwyciężali,

Abyśmy zawsze bogobojnie żyli,

Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

V. Módl się za nami św. Stanisławie,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś wśród rozlicznych cudów swej mądrości także i tego dokonał, iżeś w młodocianym nawet wieku łaskę dojrzałej świętości dać raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy za przykładem błogosławianego Stanisława zbawiennie z czasu życia korzystali i skwapliwie do wiecznega zdążali pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Po tej modlitwie przyzywaj obecności Ducha Świętego i oglądaj kolejne rozważania, które znajdziesz na facebookowym profilu @Kostka450.

 

Propozycja nr 2

Drugi cykl został poświęcony rozważaniom kolejnych cech Stanisława Kostki, które doprowadziły go do świętości. Z filmików w mediach społecznościowych dowiesz się na przykład o tym, jak w swoim życiu święty z Rostkowa realizował bojaźń, hojność czy roztropność; na czym polegała jego łagodność, lojalność i dojrzałość, a w czym przejawiała się jego odwaga, kreatywność i ciekawość.

„Niech te krótkie codzienne spotkania pomogą nam odnaleźć w sobie cechy, które św. Stanisława zaprowadziły do nieba i do pełni człowieczeństwa” – zaprasza ks. Michał Fordubiński.

 

Zaproszenie na Kostkolekcje II

Zapraszamy na II sezon Kostkolekcji!

Opublikowany przez Kostka450 Sobota, 1 grudnia 2018

 

Podobnie jak w przypadku pierwszej propozycji otwórz się na działanie Ducha Świętego – poproś Go własnymi słowami, żeby towarzyszył Ci w czasie tej medytacji. Następnie włącz filmik z rozważaniem. Kolejne nagrania – tak jak poprzednio – znajdziesz na facebookowym profilu @Kostka450.

Niezależnie od tego ile części rozważań prześledzisz za jednym razem, na koniec swojej medytacji odmów „Akt oddania Bogu za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki”.

 

Akt oddania Bogu za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki

Boże, Ty jesteś miłością i chcesz, „aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4). Dziękujemy Ci za to, że w Synu Twoim i przez Niego dokonało się nasze całkowite pojednanie z Tobą.

Wpatrzeni w przykład św. Stanisława Kostki, pragniemy kochać Cię i jak on iść tam, dokąd nas zawiedziesz. Niech ożywi się w nas wiara w Kościół święty, który, jak mawiał nasz Patron, „zwycięża, gdy jest ranny; i wtedy się Go rozumie, kiedy się Go poznaje, wtedy wychodzi naprzeciw, gdy się Go pragnie”.

Panie, Boże nasz, przez przyczynę świętego Stanisława, zechciej przyjąć nasz umysł, aby zawsze szukał i odnajdywał Ciebie; nasze serce, aby coraz bardziej otwierało się ku Tobie i napełniało Twoją miłością i naszą wolę, byśmy byli mocni i konsekwentnie kierowali się w życiu Ewangelią. Niech spełnią się w nas słowa Świętego: „chociaż by się los chwiał, będę stał mocno”.

Pragniemy, za przykładem Stanisława, serdecznie ukochać Matkę Twojego Syna, Matkę wierzących, Królową Mazowsza, bo Ona wskazuje drogę do Zbawiciela. Niech nasze oddanie zaniesie przed Twoje oblicze Pan nasz Jezus Chrystus, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.

 

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1260

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....