Home Dzień dla Jezusa Korzeniem wszelkich kryzysów jest brak prawdy – o rzeczach ważnych w przyjaźni

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko zwykł mawiać, że „źródłem wszelkich kryzysów jest brak prawdy”. Te słowa dotyczą także przyjaźni, relacji międzyludzkich, które muszą być oparte na zaufaniu, a jego podstawą jest prawda.

Tym razem zatem w takim duchu pragnę zaprosić do pochylenia się nad tekstem biblijnym o konflikcie, jaki w początkach głoszenia Ewangelii zaistniał między św. Pawłem a św. Piotrem. Ich przyjaźń, mająca na celu głoszenie Ewangelii, choć w tym momencie była „przyjaźnią szorstką”, to właśnie ze względu na stawanie w prawdzie przeszła próbę czasu.

Zresztą zgodnie ze słowami piosenki Agnieszki Osieckiej: „Przyjaciele moi i moje przyjaciółki! Nie odkładajcie na później ani piosenek, ani egzaminów, ani dentysty, a przede wszystkim nie odkładajcie na później miłości. Nie mówcie jej «przyjdź jutro, przyjdź pojutrze, dziś nie mam dla ciebie czasu». Bo może się zdarzyć, że otworzysz drzwi, a tam stoi staruszka i mówi: «Przepraszam, musiałam pomylić adres…». I pstryk iskierka zgaśnie…”.

Możesz posłużyć się schematem modlitwy podanym poniżej: modlitwa przed czytaniem Słowa Bożego, odczytanie tekstu biblijnego z posiadanego egzemplarza Pisma Świętego, analiza tekstu w oparciu o pięć różnych tłumaczeń biblijnych, krótkie rozważanie na bazie tekstu biblijnego i modlitwa końcowa.

 

MODLITWA

Panie, otwórz mój umysł i moje serce
na przyjęcie i rozumienie Twego Słowa.
Spraw proszę, aby moje serce pałało,
kiedy Ty do mnie mówisz.
Jak deszcz, który użyźnia ziemię
i daje wzrost zasiewom,
tak niech Twoje Słowo użyźnia moje życie,
pozwoli wzrastać i wydawać plon miłości.
Niech Twoje Słowo spełnia swoje
posłannictwo w moim życiu
i uzdalnia do pełnienia Twojej woli.
Panie, niech Twoje Słowo będzie Prawdą
mojego istnienia i Światłem moich kroków. Amen.

 

ANALIZA TEKSTU

Po modlitwie przeczytaj z Biblii, którą masz w domu, tekst Ga 2, 11-14. Następnie posłuż się zamieszczonym poniżej zestawieniem z pięciu różnych tłumaczeń biblijnych (Biblia Tysiąclecia, Biblia Jerozolimska, Biblia Grecka interlinearna, Biblia Poznańska i Biblia Warszawsko-Praska). Zwróć uwagę na pojawiające się podobieństwa i różnice, gdyż czasem pojedyncze słowo pokazuje swoje głębsze znaczenie w innym tłumaczeniu.

 

Ga 2, 11

Podobieństwa:

Biblia Tysiąclecia, Biblia Jerozolimska, Biblia Grecka interlinearna

„Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył”.

Biblia Poznańska

„Kiedy jednak Kefas przybył do Antiochii, sprzeciwiłem się mu otwarcie, ponieważ sobie na to zasłużył”.

Różnice:

Biblia Warszawsko-Praska

„A kiedy przybył do Antiochii Kefas, wystąpiłem przeciwko niemu całkiem jawnie, ponieważ rzeczywiście był w błędzie”.

Rozważanie:

Relacje zaufania, jakie cechowały św. Pawła i św. Piotra owocują otwartym i czytelnym rozwiązaniem tych męskich konfliktów. Św. Paweł bowiem uważał, że postępowanie św. Piotra nie jest właściwe, dlatego nie próbował rozwiązać tej sprawy poza plecami św. Piotra, ale uczynił to „otwarcie” i „całkiem jawnie”. Św. Paweł uważał, że nie można pozwolić, aby sytuacja trwała nierozwiązana, bo przyniesie wielką szkodę, gdyż św. Piotr swoim postępowanie „sobie na to zasłużył” i „rzeczywiście był w błędzie”.

 

Ga 2, 12

cheap nolvadex Podobieństwa:

Biblia Tysiąclecia, Biblia Jerozolimska, Biblia Grecka interlinearna

„Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania”.

Różnice:

Biblia Poznańska

„Zanim bowiem przybyli pewni ludzie od Jakuba, spożywał posiłki razem z nawróconymi z pogaństwa. Skoro zaś tamci przybyli, zaczął się wycofywać i unikać pogan w obawie przed Żydami”.

Biblia Warszawsko-Praska

Dopóki bowiem nie przybyli pewni wysłannicy Jakuba, jadał razem z tymi, którzy przedtem byli poganami. Lecz gdy pojawili się owi ludzie, odsunął się od pogan i trzymał się z dala od nich w obawie przed tymi, którzy byli obrzezani.

Rozważanie:

W oczach św. Pawła spożywanie przez św. Piotra posiłków „z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa”, czyli tymi, „którzy wcześniej byli poganami”, gdy był w ich otoczeniu a następnie zaprzestanie tego ze względu na innych, było postępowaniem niewłaściwym. Takie czynienie kategorii między ludźmi ze względu na otaczające towarzystwo było nieuczciwe i krzywdzące, a także mogło wywołać zamieszanie we wspólnocie wiary, a tym samym powodować podziały.

Nie można było spojrzeć na tę sytuację inaczej, bo przecież wszyscy: „obrzezani” i „nawróceni z pogaństwa” byli prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa, w którego uwierzyli. Św. Paweł słusznie uważał, że nie można dyskryminować ludzi ze względu na środowisko, z którego wyszli, bo każdy ma prawo stać się uczniem Jezusa Chrystusa. Nie można ich zepchnąć na margines „usuwając się i trzymając z daleka”, „wycofać się i unikać” ich towarzystwa.

 

Ga 2, 13

Podobieństwa:

Biblia Tysiąclecia, Biblia Jerozolimska, Biblia Grecka interlinearna

„To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę”.

Różnice:

Biblia Poznańska

„Podobnie też zaczęli postępować pozostali Żydzi. Nawet Barnaba nie oparł się temu”.

Biblia Warszawsko-Praska

„Jego obłudne postępowanie poczęli z czasem naśladować także pozostali Żydzi. W końcu nawet Barnaba dał się wciągnąć w to udawanie”.

Rozważanie:

Postępowanie św. Piotra było „nieszczere” i „obłudne”. Dlatego św. Paweł nie mógł nie zareagować ze względu na dobro samego św. Piotra, który wszedł na niewłaściwą drogę. Nie mógł też pozostać obojętnym, że dał się „wciągnąć w to udawanie” najbliższy jego współpracownik, czyli Barnaba.

Św. Pawłowi leżało też na sercu dobro innych, którzy mogliby usprawiedliwić swoje „nieszczere” i „obłudne” postępowanie. Zresztą tak się stało, gdyż takie postępowanie „podjęli też inni pochodzenia żydowskiego” oraz „zaczęli naśladować pozostali Żydzi”.

 

Ga 2, 14

Podobieństwa:

Biblia Tysiąclecia, Biblia Jerozolimska, Biblia Grecka interlinearna

„Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: «Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich?»”.

Różnice:

Biblia Poznańska

„Kiedy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangeliczną, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: Jeżeli ty, będąc Żydem, postępujesz według zwyczaju pogańskiego, a nie żydowskiego, to dlaczego zmuszasz pogan, aby żyli na sposób żydowski?”.

Biblia Warszawsko-Praska

„Kiedy więc zobaczyłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, wobec wszystkich powiedziałem Kefasowi: Jeżeli ty sam, mimo że jesteś Żydem, jeszcze do niedawna swoim zachowaniem się przestrzegałeś obyczajów pogańskich, a nie żydowskich, to jakże możesz zmuszać pogan, żeby postępowali jak Żydzi?”.

Rozważanie:

Punktem odniesienia dla św. Pawła, który chciał zwrócić uwagę św. Piotrowi stała się „prawda Ewangelii”, by wyraźnie powiedzieć, że ci wszyscy „nie postępują zgodnie z prawdą ewangeliczną”. Tylko takie postawienie sprawy było gwarancją sukcesu, by wypowiedziane słowa przyniosły owoc. Oczywiście ta wierność Chrystusowi musiała być też w sercach tych, którym zwrócono uwagę, aby się nie zamknęli na kierowane do nich słowo.

Postępowanie św. Pawła wymagało także odwagi, aby zwrócić uwagę św. Piotrowi publicznie, zważywszy na autorytet, jaki św. Piotr posiadał. Ważne jest też to, że św. Paweł uczynił to otwarcie „wobec wszystkich” a nie poza plecami, podważając nie tylko Jego autorytet, ale także i swoją pozycję. W szczerości i prawdzie mógł sobie pozwolić w ten sposób na wskazanie na ogólniejszy problem, jakim było narzucanie innym tego, czego samemu się nie przestrzegało: „według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów”, według zwyczaju pogańskiego, a nie żydowskiego”.

Dzięki temu można było zająć się narastającym problemem obowiązku przyjmowania przez pogan, którzy uwierzyli w Chrystusa, zwyczajów żydowskich nie związanych ściśle z Ewangelią: „jeszcze do niedawna swoim zachowaniem się przestrzegałeś obyczajów pogańskich, a nie żydowskich, to jakże możesz zmuszać pogan, żeby postępowali jak Żydzi?”.

 

Po tej refleksji odczytaj jeszcze raz z Biblii, którą masz w domu tekst Ga 2, 11-14. Następnie zastanów się nad relacjami z innymi ludźmi, zwłaszcza tymi, których określasz jako swoich przyjaciół. Pomyśl w jaki sposób one wyglądają i czy są budowane na prawdzie, jak w wypadku św. Piotra i św. Pawła. Co by się stało z nimi w wypadku podobnej sytuacji, jaka spotkała tych Apostołów. Czy najpierw Ty byłbyś skłonny/byłabyś skłonna do przyjęcia uwagi dotyczącej Twojego postępowania i czy Twoi przyjaciele byliby skłonni przyjąć takie uwagi z Twojej strony.

 

MODLITWA

Swoją refleksję zakończ modlitwą, najpierw za siebie, abyś był dobrym przyjacielem/dobrą przyjaciółką a następnie przedstaw Bogu swoich przyjaciół po imieniu i módl się za nich. Możesz skorzystać z poniższych propozycji lub pomodlić się swoimi słowami.

 

Panie, pomóż mi być przyjacielem wszystkich,
Przyjacielem oczekującym bez znużenia,
Przyjmującym z dobrocią, dającym z miłością,
Słuchającym bez znudzenia, dziękującym z radością.
Przyjacielem, którego zawsze można znaleźć,
Gdy się go potrzebuje.
Pomóż mi ofiarować innym bezinteresowną przyjaźń,
Promieniować radosnym pokojem,
Twoim pokojem, o Panie.
Spraw, bym był gotów wspierać i przyjmować.
Zwłaszcza najsłabszych i pokrzywdzonych. Amen.

 

Ojcze,
Antabuse without prescription Proszę Cię, byś pobłogosławi mojego przyjaciela.
Proszę Cię, abyś łaską dotknął jego duszy w tej właśnie chwili.
Gdzie jest ból, daj mu swój pokój i miłosierdzie.
Gdzie jest zwątpienie, udziel na nowo ufności w Twoją moc działania. order Lasix
Gdzie jest zmęczenie lub wyczerpanie, proszę Cię, byś udzielił mu zrozumienia,
Cierpliwości i siły, gdy będzie uczył się poddawania Twojemu prowadzeniu.
Gdzie jest duchowy zastój, proszę Cię,
byś go odnowił przez objawienie Twojej bliskości
i przez pociągnięcie go ku większej zażyłości z Tobą.
Gdzie jest strach, objaw Twoją miłość i udziel mu Twojej odwagi.
Gdzie jest grzech, który blokuje, ujawnij go
i zerwij jego panowanie nad życiem mojego przyjaciela.
Udziel mu także swojego błogosławieństwa, aby nie doznał niedostatku.
Daj mu dar rozróżniania, by rozpoznawał siły zła wokół niego,
a także objawiaj moc, którą ma w Tobie, by je pokonywał.
Proszę Cię, byś uczynił to, w imię Jezusa. Amen.

ŚWIĘTY O POWOŁANIU

W numerze poświęconym tematowi świętości chcemy przedstawić Wam jednego z trzech wyniesionych dotąd do godności świętych pijara. Najstarszego wiekiem, ale najmłodszego stażem kanonizacyjnym. Jego...

RECENZJE

0 1343

Melania miała 15 lat, Maksymin 11. Żadne z nich nie chodziło do szkoły. Nie umieli czytać, pisać, ani liczyć. Nie umieli się też modlić....